Chọn kích cỡ mặt đồng hồ

Kích cỡ thông thường Đồng hồ Nam:

 • Cỡ nhỏ: Nhỏ hơn 36mm (1.42 inches).
 • Cỡ trung bình: Từ 37mm đến 40mm (1.43 to 1.57 inches).
 • Cỡ lớn: Từ 41mm đến 46mm (1.65 to 1.81 inches).
 • Ngoại cỡ: Từ 48mm và có thể lớn hơn (1.89 inches and more).

Kích cỡ thông thường Đồng hồ Nữ:

 • Cỡ nhỏ: Nhỏ hơn 24mm (0.94 inches).
 • Cỡ trung bình: Từ 24mm to 30mm (0.94 to 1.18 inches).
 • Cỡ lớn: Từ 31mm to 36mm (1.26 to 1.42 inches).
 • Ngoại cỡ: Từ 40mm và có thể lớn hơn (1.57 inches and more).

Hướng dẫn đo độ dày mặt đồng hồ:

 • Mỏng: Từ 4mm đến 6mm (0.16 to 0.24 inches).
 • Trung bình: Từ 7mm đến 11mm (0.28 to 0.43 inches).
 • Dày: Từ 12mm to 14mm (0.47 to 0.55 inches).
 • Rất dày: Từ 15mm đến 18mm (0.59 to 0.71 inches).