Chính sách đổi trả hàng hóa

Chính sách đổi – trả hàng hóa tại Hệ thống cửa hàng

  • Trả hàng:

Trường hợp trả hàng

Thời gian trả hàng

Phí trả hàng

Sản phẩm bị lỗi

(do nhà sản xuất)

7 ngày đầu tiên

Chỉ áp dụng đổi, không trả

Từ 8 – 14 ngày

Trừ 25% trên giá niêm yết

Từ 15 – 21 ngày

Trừ 35% trên giá niêm yết

Từ ngày thứ 22 trở đi

Trừ 35%+0.5% mỗi ngày trên giá niêm yết

Sản phẩm không bị lỗi

7 ngày đầu tiên

Trừ 20% trên giá niêm yết

Từ 8 – 14 ngày

Trừ 30% trên giá niêm yết

Từ 15 – 21 ngày

Trừ 40% trên giá niêm yết

Từ ngày thứ 22 trở đi

Trừ 40%+0.5% mỗi ngày trên giá niêm yết

Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

Sản phẩm không còn tem/phiếu bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất. Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

 

  • Đổi hàng:

Trường hợp đổi hàng

Thời gian đổi hàng

Phí đổi hàng

Sản phẩm bị lỗi

(do nhà sản xuất)

7 ngày đầu tiên

Miễn phí

Từ 8 – 14 ngày

Trừ 20% trên giá mua

Từ 15 – 21 ngày

Trừ 30% trên giá mua

Từ ngày thứ 22 trở đi

Trừ 30%+0.5% mỗi ngày trên giá mua

Sản phẩm không bị lỗi

7 ngày đầu tiên

Trừ 15% trên giá mua

Từ 8 – 14 ngày

Trừ 25% trên giá mua

Từ 15 – 21 ngày

Trừ 35% trên giá mua

Từ ngày thứ 22 trở đi

Trừ 35%+0.5% mỗi ngày trên giá mua

Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

Sản phẩm không còn tem/phiếu bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất. Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

 

Chính sách đổi – trả hàng hóa khi mua online:

  • Trả hàng:

Trường hợp trả hàng

Thời gian trả hàng

Phí trả hàng

Sản phẩm bị lỗi

(do nhà sản xuất)

Vào ngày nhận hàng

Miễn phí

6 ngày đầu sau nhận hàng

Miễn phí

Từ 7- 14 ngày

Trừ 25% trên giá niêm yết

Từ 15 – 21 ngày

Trừ 35% trên giá niêm yết

Từ ngày thứ 22 trở đi

Chỉ áp dụng đổi, không trả và trừ 25%+0.5% mỗi ngày trên giá niêm yết

Sản phẩm không bị lỗi

Vào ngày nhận hàng

Không tính phí trả hàng, nhưng khách hàng chịu toàn bộ chi phí giao hàng lượt đi và về cùng với phí hoàn tiền qua ngân hàng (nếu có).

6 ngày đầu sau nhận hàng

Trừ 40% trên giá niêm yết

Từ ngày thứ 7 trở đi

Không áp dụng trả hàng

Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

Sản phẩm không còn tem/phiếu bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất. Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Sản phẩm bị lỗi do nhà vận chuyển

Sản phẩm bị rơi vỡ, biến dạng trong quá trình vận chuyển do bên thứ ba thực hiện giao cho khách hàng sẽ được đền bù 100% từ nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của Queen Watch.

 

  • Đổi hàng:

Trường hợp đổi hàng

Thời gian đổi hàng

Phí đổi hàng

Sản phẩm bị lỗi

(do nhà sản xuất)

Vào ngày nhận hàng

Miễn phí

6 ngày đầu sau nhận hàng

Miễn phí

Từ 7- 14 ngày

Trừ 15% trên giá mua

Từ 15 – 21 ngày

Trừ 25% trên giá mua

Từ ngày thứ 22 trở đi

Trừ 25%+0.5% mỗi ngày trên giá mua

Sản phẩm không bị lỗi

Vào ngày nhận hàng

Không tính phí đổi hàng, nhưng khách hàng chịu toàn bộ chi phí giao hàng 2 lượt đi và về.

6 ngày đầu sau nhận hàng

Trừ 35% trên giá mua

Từ ngày thứ 7 trở đi

Trừ 35%+0.5% mỗi ngày trên giá mua

Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

Sản phẩm không còn tem/phiếu bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất. Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Sản phẩm bị lỗi do nhà vận chuyển

Sản phẩm bị rơi vỡ, biến dạng trong quá trình vận chuyển do bên thứ ba thực hiện giao cho khách hàng sẽ được đền bù 100% từ nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của Queen Watch.

 Điều kiện đổi – trả hàng hóa:

  • Còn hóa đơn mua hàng;
  • Còn đầy đủ hộp sản phẩm (hộp phải còn nguyên vẹn);
  • Còn đầy đủ phiếu bảo hành;
  • Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có);
  • Bộ phận kỹ thuật kiểm tra đúng hàng của Công ty, không bị tráo đổi hoặc thay thế linh kiện bên trong.
  • Khi nhận hàng từ Nhân viên bán hàng hoặc người giao hàng, khách hàng đã kiểm tra kỹ hàng hóa và ký xác nhận.